Veld Alkmaar is van 22 juli t/m 9 augustus gesloten vanwege de zomervakantie. Veld Hoorn blijft tijdens de zomerperiode geopend.

De vergoeding van orthopedische schoenen

Bij een groot aantal (voet)aandoeningen bieden orthopedische schoenen uitkomst. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan voetafwijkingen, diabetes, reuma of verschil in beenlengte. Orthopedische schoenen maken wij volledig voor u op maat. Ze dragen bij aan het verminderen van uw klachten zodat u pijnvrij kunt lopen. Maar worden orthopedische schoenen vergoed vanuit de basisverzekering? In dit artikel geven wij u uitleg over de vergoeding van volledig, semi-orthopedisch en voorlopig orthopedisch schoeisel.

Vergoeding vanuit de basisverzekering​

Eens in de vijftien tot achttien maanden vergoedt de basisverzekering een nieuw paar orthopedische schoenen. Voor cliënten tot zestien jaar oud is dat eens in de negen maanden. Onze orthopedisch schoentechnicus stelt vast of u nieuwe orthopedische schoenen nodig hebt. Ook semi-orthopedische schoenen en een tweede paar orthopedisch schoeisel worden vergoed door de basisverzekering.

Omdat de vergoeding voor orthopedische schoenen onder de basisverzekering valt, dient u het eerste deel van de kosten te betalen vanuit uw eigen risico. Tenzij de kosten hoger zijn dan het wettelijk eigen risico van € 385,00 (dat geldt tot en met 2022).

U kunt zich aanvullend verzekeren voor losse supplementen zoals inlays en steunzolen. Die vallen niet onder de basisverzekering. Voorzieningen aan confectieschoenen en verbandschoenen worden vaak wel vergoed. U kunt hiervoor uw polis of uw eigen verzekeraar raadplegen

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 125,00 per paar voor semi-, tijdelijke en volledige orthopedische schoenen. Voor kinderen tot zestien jaar is dit € 62,50 (2021). U betaalt de helft van de wettelijke eigen bijdrage als u slechts één orthopedische schoen nodig hebt. Hetzelfde geldt wanneer u voorlopige orthopedische schoenen krijgt aangemeten.

Veld orthopedische schoenen

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering

Voor een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen geldt dat die de wettelijke eigen bijdrage van orthopedische schoenen vergoeden. Veelal betreft dit aanvullende pakketten bedoeld voor cliënten van vijftig jaar en ouder. Net als de vergoeding voor de eigen bijdrage van orthopedische schoenen, verschillen de premies voor deze aanvullende zorgverzekeringen onderling. De ene aanvullende zorgverzekering vergoedt bijvoorbeeld tot € 50,00 van de eigen bijdrage en de andere verzekeringsmaatschappij vergoedt de volledige eigen bijdrage.

Doorverwijzing medisch specialist

U hebt een doorverwijzing van een medisch specialist nodig om voor een vergoeding van orthopedische schoenen in aanmerking te komen. Een verwijzing van de huisarts is voldoende, als u alleen een orthopedische aanpassing aan een confectieschoen nodig hebt. De orthopedisch schoentechnicus beoordeelt vervolgens of u de orthopedische schoenen daadwerkelijk nodig hebt. Daarna is toestemming van uw zorgverzekeraar niet meer nodig.

Heeft u vragen over de vergoeding van orthopedische schoenen? U kunt telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.